Fermat utolsó tételéből kiindulva, nézzük az n = 3 esetet, amikor is p bizonyos értékei esetén megoldható az alábbi kongruencia egyenlet:

a3 + b3 ≡ c3 (mod p)

ahol p egy prímszám, F(p) pedig az egész megoldások száma, amikor 1 ≤ a, b, c < p.

Feladat: keressük az F(p) -k összegét az 1 000 000 alatti prímszámokra.

A program max. a 100 alatti prímszámok esetén működik normális időn belül.

A 100 alatti prímszámok esetén a függvények összege: 535298